Liệu ứng dụng " Folx GO+" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Folx GO+

Folx GO+

Manage and organize downloads.


Folx GO+ có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Folx GO+ chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: