Liệu ứng dụng " FontForge" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Hỗ trợ một phần Apple Silicon

FontForge

FontForge

George Williams

X11-based, Open-Source font editor.

Nhãn: fonts


FontForge có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
FontForge hiện tại chỉ tương thích một phần với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2. Có thể còn một số chức năng không hoạt động theo mong đợi, nhưng họ đang không ngừng làm việc để đạt được sự tương thích đầy đủ trong thời gian tới.

Cập nhật cuối cùng: