Liệu ứng dụng " Free Ruler" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Free Ruler

Free Ruler

Screen ruler with many features.


Free Ruler có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Free Ruler chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: