Liệu ứng dụng " Microsoft Outlook" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (16.45)

Microsoft Outlook

Microsoft Outlook

Microsoft

Email, calendar and contacts in one place.

Nhãn: office


Microsoft Outlook có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Microsoft Outlook hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 16.45.

Cập nhật cuối cùng: