Liệu ứng dụng " Microsoft To Do" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (2.56)

Microsoft To Do

Microsoft To Do

Microsoft

Capture tasks & set reminders.

Nhãn: office


Microsoft To Do có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Microsoft To Do hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 2.56.

Cập nhật cuối cùng: