Liệu ứng dụng " Microsoft Word" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (16.45)

Microsoft Word

Microsoft Word

Microsoft

Create, edit, view and share you documents.

Nhãn: Office


Microsoft Word có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Microsoft Word hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 16.45.

Cập nhật cuối cùng: