Liệu ứng dụng " Mindjet MindManager" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Hỗ trợ một phần Rosetta 2

Mindjet MindManager

Mindjet MindManager

Corel Corporation

Professional mind-mapping and project-management.

Nhãn: mindmap


Mindjet MindManager có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Mindjet MindManager hiện tại chỉ tương thích một phần với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2. Có thể còn một số chức năng không hoạt động theo mong đợi, nhưng họ đang không ngừng làm việc để đạt được sự tương thích đầy đủ trong thời gian tới.

Cập nhật cuối cùng: