Liệu ứng dụng " Minecraft" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (1.19)

Minecraft

Minecraft

Minecraft

Popular sandbox building and adventure game.


Minecraft có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Minecraft hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 1.19.

Cập nhật cuối cùng: