Liệu ứng dụng " Minecraft server" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Minecraft server

Minecraft server

Java-based Minecraft game server.


Minecraft server có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Minecraft server chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: