Liệu ứng dụng " Mini Calendar" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Mini Calendar

Mini Calendar

Access your monthly calendar quickly and easily.


Mini Calendar có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Mini Calendar chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: