Liệu ứng dụng " Mini Diary" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Mini Diary

Mini Diary

Note-taking and diary application with a simple UI.


Mini Diary có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Mini Diary chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: