Liệu ứng dụng " Mini Metro" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Mini Metro

Mini Metro

Design the subway layout for a rapidly expanding city.


Mini Metro có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Mini Metro chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: