Liệu ứng dụng " Mirror for Chromecast" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Mirror for Chromecast

Mirror for Chromecast

Mirror your Mac to a Chromecast.


Mirror for Chromecast có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Mirror for Chromecast chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: