Liệu ứng dụng " Mirror for Fire TV" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Mirror for Fire TV

Mirror for Fire TV

Mirror your Fire TV to your TV.


Mirror for Fire TV có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Mirror for Fire TV chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: