Liệu ứng dụng " Mirror for Roku" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Mirror for Roku

Mirror for Roku

Mirror your Roku to your TV.


Mirror for Roku có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Mirror for Roku chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: