Liệu ứng dụng " Mission Control Plus" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Mission Control Plus

Mission Control Plus

Put the 'control' back in Mission Control.


Mission Control Plus có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Mission Control Plus chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: