Liệu ứng dụng " Mobile Mouse Server" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Mobile Mouse Server

Mobile Mouse Server

Control your Mac from your iOS device (was Air Mouse Server).


Mobile Mouse Server có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Mobile Mouse Server chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: