Liệu ứng dụng " Moebius: Empire Rising" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Moebius: Empire Rising

Moebius: Empire Rising

Adventure game.


Moebius: Empire Rising có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Moebius: Empire Rising chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: