Liệu ứng dụng " MoneyMoney" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (2.4.0)

MoneyMoney

MoneyMoney

MRH applications GmbH

German banking application.


MoneyMoney có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
MoneyMoney hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 2.4.0.

Cập nhật cuối cùng: