Liệu ứng dụng " Moon FM" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (2.0.3)

Moon FM

Moon FM

Deng Ming Gao

Moon FM is an easy to use podcast player for podcast lovers,offering a modern,fully featured audio podcast player in a simple ,intuitive interface.

Nhãn: podcast


Moon FM có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Moon FM hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 2.0.3.

Cập nhật cuối cùng: