Liệu ứng dụng " Moonlight Mahjong" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Moonlight Mahjong

Moonlight Mahjong

3D mahjong solitaire game.


Moonlight Mahjong có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Moonlight Mahjong chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: