Liệu ứng dụng " Movavi PDF Editor" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Movavi PDF Editor

Movavi PDF Editor

PDF viewer and editor.


Movavi PDF Editor có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Movavi PDF Editor chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: