Liệu ứng dụng " Movavi Screen Recorder" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Movavi Screen Recorder

Movavi Screen Recorder

Record any kind of screen video.


Movavi Screen Recorder có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Movavi Screen Recorder chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: