Liệu ứng dụng " Movavi Slideshow Maker" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Movavi Slideshow Maker

Movavi Slideshow Maker

Create a photo slideshow on your Mac.


Movavi Slideshow Maker có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Movavi Slideshow Maker chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: