Liệu ứng dụng " Movavi Video Converter" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Movavi Video Converter

Movavi Video Converter

Easy-to-use video and audio file converter.


Movavi Video Converter có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Movavi Video Converter chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: