Liệu ứng dụng " Movavi Video Editor" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

⚠️ Đã sẵn sàng, Chỉ chạy trên Rosetta 2

Movavi Video EditorMovavi Video Editor

Home video editing and photo slideshow creation.

Ứng dụng chạy với Rosetta 2, tuy nhiên ứng dụng có thể chạy với một số vấn đề.

Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho Movavi Video Editor?, Rosetta 2 hỗ trợ cho Movavi Video Editor, Movavi Video Editor on M1 Macbook Air, Movavi Video Editor on M1 Macbook Pro, Movavi Video Editor on M1 Mac Mini, Movavi Video Editor on M1 iMac