Liệu ứng dụng " Movavi Video Editor" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Hỗ trợ một phần Rosetta 2

Movavi Video Editor

Movavi Video Editor

Movavi

Home video editing and photo slideshow creation.


Movavi Video Editor có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Movavi Video Editor hiện tại chỉ tương thích một phần với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2. Có thể còn một số chức năng không hoạt động theo mong đợi, nhưng họ đang không ngừng làm việc để đạt được sự tương thích đầy đủ trong thời gian tới.

Cập nhật cuối cùng: