Liệu ứng dụng " Muse Bar" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Muse Bar

Muse Bar

A better way to control your music from the Touch Bar.


Muse Bar có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Muse Bar chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: