Liệu ứng dụng " MusicDeviceHost" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

MusicDeviceHost

MusicDeviceHost

Host for music device audio units.


MusicDeviceHost có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
MusicDeviceHost chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: