Liệu ứng dụng " MyDraw" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

MyDraw

MyDraw

Create diagrams for business (was Nevron Draw).


MyDraw có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
MyDraw chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: