Liệu ứng dụng " Myst" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon

Myst

Myst

Cyan Worlds

Welcome to Myst: a starkly beautiful island, eerily tinged with mystery and shrouded in intrigue.

Nhãn: game


Myst có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Myst hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản undefined.

Cập nhật cuối cùng: