Liệu ứng dụng " Mystery House" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Mystery House

Mystery House

Point and click detective game.


Mystery House có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Mystery House chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: