Liệu ứng dụng " Nano Services Booking" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Nano Services Booking

Nano Services Booking

Schedule customer appointments.


Nano Services Booking có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Nano Services Booking chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: