Liệu ứng dụng " Navicat for MongoDB" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Navicat for MongoDB

Navicat for MongoDB

Graphically manage MongoDB databases.


Navicat for MongoDB có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Navicat for MongoDB chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: