Liệu ứng dụng " Navicat for SQLite" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Navicat for SQLite

Navicat for SQLite

GUI allowing administration of SQLite databases.


Navicat for SQLite có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Navicat for SQLite chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: