Liệu ứng dụng " Neat Download Manager" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (1.3)

Neat Download Manager

Neat Download Manager

Javad Motallebi

Free download manager.

Nhãn: download


Neat Download Manager có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Neat Download Manager hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 1.3.

Cập nhật cuối cùng: