Liệu ứng dụng " Neat Video OpenFX" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Neat Video OpenFX

Neat Video OpenFX

Noise reduction plug-in for OFX-compatible video applications.


Neat Video OpenFX có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Neat Video OpenFX chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: