Liệu ứng dụng " Nelly Cootalot" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Nelly Cootalot

Nelly Cootalot

Pirate heroine and defender of endangered and adorable creatures.


Nelly Cootalot có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Nelly Cootalot chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: