Liệu ứng dụng " Sheet Expert Templates for Numbers" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Sheet Expert Templates for Numbers

Sheet Expert Templates for Numbers

Templates for Numbers (was Suite for Numbers).


Sheet Expert Templates for Numbers có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Sheet Expert Templates for Numbers chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: