Liệu ứng dụng " Shogi Demon" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Shogi Demon

Shogi Demon

Japanese chess.


Shogi Demon có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Shogi Demon chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: