Liệu ứng dụng " ShowyEdge" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

ShowyEdge

ShowyEdge

Easily identify current input source.


ShowyEdge có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
ShowyEdge chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: