Liệu ứng dụng " ShutterCount" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

ShutterCount

ShutterCount

Display the number of shutter actuations from your digital camera.


ShutterCount có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
ShutterCount chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: