Liệu ứng dụng " Shuttle Scuttle" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Shuttle Scuttle

Shuttle Scuttle

Retro-style shooter game with a mission.


Shuttle Scuttle có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Shuttle Scuttle chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: