Liệu ứng dụng " Sid Meier's Civilization IV" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Sid Meier's Civilization IV

Sid Meier's Civilization IV

Guide your civilization from the dawn of man through the space age.


Sid Meier's Civilization IV có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Sid Meier's Civilization IV chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: