Liệu ứng dụng " Sidify Music Converter" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Hỗ trợ một phần Rosetta 2 (3.1.0 )

Sidify Music Converter

Sidify Music Converter

sidify

convert spotify and apple music to mp3, aac, wav, flac or aiff


Sidify Music Converter có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Sidify Music Converter hiện tại chỉ tương thích một phần với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2. Có thể còn một số chức năng không hoạt động theo mong đợi, nhưng họ đang không ngừng làm việc để đạt được sự tương thích đầy đủ trong thời gian tới.

Cập nhật cuối cùng: