Liệu ứng dụng " Signal" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (5.27.0)

Signal

Signal

Open Whisper Systems

Free, secure messaging for the Desktop.

Nhãn: Internet Utilitiesmessaging


Signal có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Signal hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 5.27.0.

Cập nhật cuối cùng: