Liệu ứng dụng " Sim Daltonism" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Sim Daltonism

Sim Daltonism

Simulate color blindness on your Mac.


Sim Daltonism có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Sim Daltonism chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: