Liệu ứng dụng " SimCity 4 Deluxe Edition" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

SimCity 4 Deluxe Edition

SimCity 4 Deluxe Edition

Legendary urban simulation game.


SimCity 4 Deluxe Edition có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
SimCity 4 Deluxe Edition chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: