Liệu ứng dụng " Simple Comic" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (1.9.0)

Simple Comic

Simple Comic

Nicholas Vance


Simple Comic có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Simple Comic hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 1.9.0.

Cập nhật cuối cùng: