Liệu ứng dụng " Simple Git Server" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Simple Git Server

Simple Git Server

Setup your own Git Server.


Simple Git Server có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Simple Git Server chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: