Liệu ứng dụng " Sip" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (2.5.1)

Sip

Sip

Sip

Simple color picker for developers.


Sip có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Sip hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 2.5.1.

Cập nhật cuối cùng: